Aanmelden

De Waterpoloschool biedt de deelnemers het volgende:

 • De Waterpoloschool is voor alle C, D en E jeugd.

 • Doelstelling is elke deelnemer op zijn / haar niveau training te geven. In de basis worden de deelnemers op leeftijd ingedeeld en binnen een paar weken vindt er een herverdeling plaats op niveau. Dan kunnen de deelnemers in een groep eerder of later ingedeeld worden.

 • Wij geven 30 trainingen tijdens het waterpolo seizoen 2023 - 2024  beginnend in september 2023 tot en met juni 2024

 • Naast de trainingen willen wij met de WPS ook een aantal leuke activiteiten organiseren.

 • Voor de exacte data zie pagina "Waterpoloschool".

 • Indien je nog twijfelt volg dan een proef les. De proef les kost 5 euro.

 • Kosten voor seizoen 2023 - 2024 zijn €185 eenmalig.

 • Leeftijd groepen:   2013-2014 => groep 1,  2011-2012 => groep 2,  2000-2010 => groep 3

 • Leeftijd 2007 en 2008 in overleg mogelijk

 • Trainingen in Krommenie. 

 • Opzeg termijn is 3 maanden. Dit ivm verplichtingen zwembad water.
 • Bank rekening nummer NL34 RABO 0314 0658 49,  tnv Waterpoloschool NH. Vermeld naam kind en groep..

  Aamelden voor seizoen 2023 - 2024, klik op de onderstaande knop

Overzicht van de voorwaarden:

Tijdens het aanmelden dient deelnemer plus ouder akkoord te gaan met 3 voorwaarden. Hierbij overzicht van de voorwaarden:

 

1: 

De deelnemer dient akkoord te gaan met onze reglementen. Deze zijn te vinden op onze website onder "Reglementen". Aangezien de deelnemer minderjarig is rust de verplichting bij de ouder(s) om de deelnemer op de hoogte te stellen van de reglementen.
 

2:

Als ouder(s) gaat u akkoord met onze reglementen. Deze zijn te vinden op onze website onder "Reglementen"

 

3:

De Regionale Waterpoloschool Noord-Holland gaat er van uit dat elke deelnemer zowel lichamelijk als geestelijk in staat is om deel te nemen aan de trainingen. De aansprakelijkheid van de RWPS-NH is beperkt tot de regelingen welke de deelnemer heeft bij de KNZB. In gevallen dat de verzekering de schade niet dekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de deelnemer bijdraagt aan de training.